title site_11zon
اعلام نتایج طرح‌های برگزیده رویداد بین‌المللی رادمان
اسامی گروه های برگزیده در دو محور عمومی و ویژه
دعوت از نوآوران ، کارآفرینان و کنشگران زیست‌بوم نوآوری اجتماعی
رویداد بین‌المللی رادمان، راهکار‌آفرینی در مسائل اجتماعی نوین رادمان فرصتی
مصاحبه دکتر محمد رسولی ؛ عضو کمیته علمی رویداد
مصاحبه تصویری جناب آقای دکتر محمد رسولی مشاور رویداد بین
۳۰ بهمن آخرین مهلت ارسال طرح برای رویداد بین المللی رادمان
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ